U wilt uw kind aanmelden bij het Reeshof College?

Aanmelden gaat altijd op afspraak. Hiervoor vult u een afspraakformulier in. U mailt  het naar info@reeshofcollege.nl . Bij ontvangst krijgt u een e-mail ter bevestiging.

Of u stuurt het via de post o.v.v. Inschrijving leerjaar 1 schooljaar 2019-2020 naar: Reeshof College , Warmondstraat 240, 5036 BV Tilburg 

Afspraakformulieren:

 

Het aanmeldgesprek

Op het aanmeldgesprek zorgt u dat u deze ingevulde formulieren meeneemt:

U neemt ook mee:

  • een pasfoto
  • het originele schooladvies
  • eventueel een kopie van geldige tests (NIO, psychologisch onderzoek, drempelonderzoek) t.b.v. onderzoek ‘extra ondersteuning’
  • indien van toepassing (in 2-voud): de officiële verklaring van dyslexie, inclusief het rapport (of andere rapporten die voor het onderwijs van belang kunnen zijn)
  • identiteitsbewijs van u en uw kind
    LET OP! Wij mogen geen kopie van uw identiteitsbewijs innemen. Het wordt wel van u verwacht dat u en uw kind zich kan legitimeren tijdens de aanmelding. Dus vergeet uw identiteitsbewijzen niet!

 

Tussentijds aanmelden

Voor tussentijds aanmelden maakt u een afspraak met de teamleider van leerjaar 1. We plannen dan een aanmeldgesprek met u.

 

Meer informatie over aanmelden

Contact
Mevr, D. van de Guchte
, teamleider leerjaar 1
E dvdguchte@reeshofcollege.nl

Dhr. E. van Baest, directeur (via Mw. B. Maas)

Meeloopdag

VO-kaart

In de VO-kaart leest u welke VO-scholen er zijn en welke opleidingen daar aangeboden worden.