“Onze school is open, op alle manieren. Het gebouw kent een open structuur. De communicatie met docenten, leerlingen en ouders is ook open. We zijn een kleine school, dus iedereen kent elkaar. Leerlingen zijn zichtbaar. De lijntjes zijn kort. Ook met de ouders. We vinden elkaar snel en komen meteen in actie als dat nodig is. Dat is erg fijn en werkt goed. Zo lossen we de meeste dingen snel op.

“We zetten hier elke dag alles op alles om het beste te halen uit ieder kind.”

Elke klas en elke leerling heeft een eigen mentor. Hij of zij is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders als het even niet lukt. Soms is er meer nodig. Dan stelt de mentor samen met de leerling en de ouders de hulpvraag op. De mentor bespreekt deze hulpvraag met het zorgteam. Samen kijken we wat we kunnen bieden. Natuurlijk blijven we een reguliere school, maar we onderzoeken zeker wat wel kan. Binnen het zorgteam werken we daarbij ook samen met externe partners. Denk daarbij aan de GGD-arts of -verpleegkundige en de leerplichtambtenaar.

Ik vind het fijn om er te kunnen zijn voor leerlingen. Daar heb ik gelukkig de ruimte en tijd voor. Als het nodig is, zet ik graag een extra stap. Net als alle docenten en mentoren. Bovendien investeren we als school en team volop in het vergaren van nieuwe kennis en kunde. Die vertalen we naar een positief beleid voor onze leerlingen. We zetten hier elke dag alles op alles om het beste te halen uit ieder kind.

Ben je benieuwd of het Reeshof College bij je past? Kom kennismaken!

Categories: